Wiara chrześcijańska nie dotyczy odosobnionych jednostek, które działają po swojemu. Wiara katolicka jest wiarą wspólnotową – wspólnie tworzymy Kościół. Każdy z nas jest członkiem wierzącej wspólnoty, która oczekuje byśmy naszą wiarą i talentami przyczyniali się do jej dalszego wzrostu i rozwoju.

Cztery Ewangelie dają nam różne obrazy Jezusa, ale nie przeczą one sobie nawzajem. Podobnie tajemnica, którą jest Jezus, nie może być ograniczona lub zawarta w jakimś jednym doświadczeniu wiary czy to wspólnotowym, czy indywidualnym.

We Wrocławiu istnieje wiele wspólnot katolickich dla małżeństw i rodzin – poniżej przedstawiamy wybrane z nich.