Działalność Duszpasterstwa Rodzin, do którego powołani są zarówno duchowni, jak i świeccy specjaliści, polega na nieustannym niesieniu pomocy i podnoszeniu wartości małżeństwa i rodziny.

Osoby świeckie oprócz wdrażania Ewangelii w realia życia małżeńskiego i rodzinnego posługują wraz z duszpasterzami rodzin w przekazywaniu nauki Kościoła. Posługa ta jest wspierana przez kapłaństwo sakramentalne, z którym związane jest głoszenie słowa Bożego i szafarstwo sakramentów.

Współdziałanie i uzupełnianie się w pracy duchownych i świeckich daje największe owoce w niesieniu pomocy małżeństwom i rodzinom oraz nadzieję na rozwój duszpasterstwa rodzin.

Kadra

Wydział Duszpasterstwa Rodzin jest częścią Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej​​