Naturalne planowanie rodziny, w skrócie NPR, jest m.in. obserwacją podstawowych wskaźników płodności w cyklu miesięcznym kobiety, dzięki, którym można wyznaczyć naturalny okres płodności lub niepłodności małżeńskiej. Mając tę wiedzę małżonkowie mogą świadomie zdecydować o czasie współżycia planując lub odkładając poczęcie dziecka. Małżonkowie chcący korzystać z naturalnego planowania rodziny winny poznać jedną z wielu metod rozpoznawania płodności aby poprawnie obserwować podstawowe wskaźniki płodności i poprawnie wyznaczać czas płodny lub niepłodny w cyklu.

Naturalne planowania Rodziny jest również sposobem praktykowania odpowiedzialnego rodzicielstwa rozumianego zgodnie z encykliką „Humanae vitae”.

Naturalne Planowanie Rodziny nie jest jedną z metod antykoncepcji jak niektórzy błędnie je opisują.

Naturalne Planowanie Rodziny nie jest też tzw. “kalendarzykiem” gdyż jest to mało dokładna i przestarzała metoda rozpoznawania płodności. 

Jeżeli chcesz nauczyć się jednej z metod naturalnego planowania rodziny to zapraszamy na dyżur bezpłatny doradcy życia rodzinnego, który jest certyfikowanym nauczycielem takich metod i może pomóc Ci w nauce metody. Szukaj takich dyżurów w poradni specjalistycznej lub parafialnej.