Dyrektor – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. mgr lic. Przemysław Vogt
tel. 664 048 148
e-mail: pvogt1981@gmail.com

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Maria Jolanta Szostkowska
tel.: 607 379 306
e-mail: maria.szostkowska@wp.pl

Koordynator
mgr Anna Olender
tel.: 668 842 601
e-mail: annamiriam.olender@gmail.com

 

 

Doradcy Życia Rodzinnego Archidiecezji Wrocławskiej