Obserwację podstawowych wskaźników płodności w cyklu miesięcznym wykonujemy zgodnie z wskazówkami jednej z metod. Poniżej wymieniliśmy profesjonalne metody rozpoznawania płodności, których nauczają przeszkoleni w tym zakresie specjaliści we Wrocławiu:
  • Metoda wielowskaźnikowa podwójnego sprawdzenia, tzw. angielska – polega na obserwacji śluzu szyjkowego, szyjki macicy i mierzeniu podstawowej temperatury ciała.
  • Metoda dwuwskaźnikowa prof. J. Rötzera, tzw. Rötzera – polega na obserwacji śluzu szyjkowego i mierzeniu podstawowej temperatury ciała.
  • Metoda dwuwskaźnikowa dr T. Kramarek, tzw. polska  – polega na obserwacji śluzu szyjkowego i mierzeniu podstawowej temperatury ciała.
  • The Creighton Model FertilityCare™ System, tzw. model Creighton  – polega na obserwacji śluzu szyjkowego.
Zachęcamy do zapoznania się z metodami rozpoznawania płodności, wyboru jednej z nich i rozpoczęcia nauki pod okiem przeszkolonego specjalisty.

METODA “ANGIELSKA”

Metoda podwójnego sprawdzenia jest jedną z odmian metody objawowo-termicznej, która służy rozpoznawaniu fazy płodności i faz niepłodności cyklu miesiączkowego kobiety na podstawie objawów dostępnych samoobserwacji kobiety. Zasady metody zostały opracowane na przełomie lat 70 i 80-tych w Anglii w Queen Elizabeth Birmingham Maternity Hospital. W Polsce została ona upowszechniona przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Do wyznaczenia w cyklu początku i końca fazy płodności metoda podwójnego sprawdzenia wymaga zaobserwowania przez kobietę minimum 2 głównych objawów: podstawowej temperatury ciała (PTC), śluzu szyjkowego lub szyjki macicy. Dodatkowo, w niektórych sytuacjach, przy wyznaczaniu początku fazy płodności stosuje się obliczenia, za podstawę których służą długości ostatnich kilku lub kilkunastu (w zależności od zastosowanej reguły) cykli. Metoda przewiduje także wskazówki interpretacji dla cykli odbiegających od normy lub wyjątkowo niepełnych obserwacji.

METODA “POLSKA”

Autorem tej metody jest lekarz ginekolog-położnik pani Teresa Kramarek. Jest ona również założycielem Stowarzyszenia Miłość i Odpowiedzialność. Dr Teresa Kramarek całe swoje życie poświęciła opracowaniu tej metody. Przeglądnęła i zinterpretowała miliony kart obserwacji cyklów.

Karta obserwacji cyklu miesiączkowego kształtowała się przez lata. Reguły wyznaczające okresy płodności i niepłodności były niejednokrotnie uzupełniane i nadal trwają prace nad udoskonaleniem tej metody.

Metoda Naturalnego Planowania Rodziny wg wersji polskiej ma tę zaletę, że charakteryzuje ją niewiele reguł, a karta cyklu jest przejrzysta i prosta.

METODA RÖTZERA

Jest to naturalna metoda rozpoznawania płodności opracowana przez prof. Rötzera. Pozwala poznać procesy Twojego ciała, które świadczą o płodności. Jest ona niezwykle pomocna zarówno w sytuacji, kiedy pragniesz odłożyć poczęcie się dziecka, jak i podczas starania się o nowego członka rodziny.

Profesor Josef Rötzer (ur. 21 marca 1920 r. w Wiedniu, zm. 4 października 2010 r.) – austriacki lekarz, jest twórcą naturalnej metody regulacji poczęć zwanej metodą Rötzera.

Swoją metodę sformułował ostatecznie w roku 1979, po 28 latach badań. Z czasem otwarto jego filie w Polsce, Paragwaju, Chorwacji i Włoszech. Jego członkowie pracują jako wolontariusze w 20 krajach świata.

MODEL CREIGHTON

The Creighton Model FertilityCare™ System (Model Creighton) to najnowszy sposób na monitorowanie cyklu miesiączkowego kobiety i jej naturalnego rytmu płodności. Model Creighton to bardzo precyzyjna metoda rozpoznawania płodności, która jest wykorzystywana m.in. w:

  • w planowaniu poczęcia dziecka,
  • w odkładaniu poczęcia dziecka w czasie,
  • rozpoznawaniu czasu płodnego i niepłodnego w cyklu miesiączkowym kobiety.
  • precyzyjnym ustaleniu najlepszego momentu do wykonania badań hormonalnych,
  • wykrywaniu nieprawidłowości zdrowotnych,
  • w diagnostyce i leczeniu niepłodności.

Jeżeli chcesz nauczyć się jednej z metod naturalnego planowania rodziny to zapraszamy na dyżur bezpłatny doradcy życia rodzinnego, który jest certyfikowanym nauczycielem takich metod i może pomóc Ci w nauce metody. Szukaj takich dyżurów w poradni specjalistycznej lub parafialnej.