OBYŚ SKUTECZNIE NAM BŁOGOSŁAWIŁ – 14.10.2023

OBYŚ SKUTECZNIE NAM BŁOGOSŁAWIŁ – 14.10.2023

“Obyś skutecznie nam błogosławił”- wydarzenie skierowane jest szczególnie do małżeństw. Spotkanie 14 października będzie czasem szczególnej modlitwy za rodziny a także uzdrowienia, uwolnienia i otwarcie się na błogosławieństwo.
Wierzymy, że Pan Bóg będzie pokazywał miejsca gdzie jeszcze Go nie zaprosiliśmy, gdzie nie dajemy Mu szansę działać i błogosławić.
Posługiwać będzie ks. Łukasz Plata z Ewangelibusem.
ks. Łukasz na stronie Ewangelibusa wspomina, że w dniu święceń kapłańskich narodził się na nowo, aby jako żywy żyć w Duchu Świętym i kierować w działaniu, modlitwie i uwielbieniu Już wtedy w sercu zrodziło się marzenie, aby ewangelizacja i posługa w Duchu Świętym stały się stylem jego życia. Gdziekolwiek jest posłany głoszę, że Jezus żyje i leczy złamanych na duchu oraz w Jego imię podejmuje posługę uwolnienia i uzdrowienia.
Jest wykładowcą teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i pomysłodawcą EwangeliBusa . Posługuje charyzmatycznie jako kierownik duchowy, spowiednik i wstawiennik, prowadzi ewangelizację, rekolekcje i misje święte.

Ukończył UPJP II – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie (2011) i uzyskałem tytuł licencjata z teologii na tym wydziale (2016). uczęszczał także na stopień naukowy doktora teologii moralnej na KUL-u (2019). Uzyskał dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej – „Szkoła Formatorów” na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie (2019). Od 2016 r. należy do stowarzyszenia Teologów Moralistów. Od października 2022 roku- adiunkt w katedrze Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jego duszpasterskie i naukowe badania do: formacja narzeczonych, formacja kandydatów do kapłaństwa, formacja mężczyzn, pomoc małżeństwu i rodzinom w kryzysie, poradnictwo duchowe, dojrzałość uczuciowa, problematyka cudu, nowa ewangelizacja, katolicka odnowa charyzmatyczna.

Zapisy: https://forms.gle/4kEwaMM4LKyt5MCn7

Koordynatorzy:
Tomasz Węgrzyn:
531-890-193

Katarzyna Węgrzyn:
884-890-193
E-mail: rodzinywduchuswietym@wroclaw.odnowa.org