Poradnia Rodzinna przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, ul. Borowska 174