Formalne wymagania przedstawione poniżej obowiązują we wszystkich parafiach archidiecezji wrocławskiej. Jednakże ze względu na specyfikę każdej parafii oraz indywidualne sytuacje, należy je zweryfikować podczas rozmowy w kancelarii parafialnej. 

 1. Narzeczeni najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia ślubu powinni zgłosić się do księdza Proboszcza w godzinach urzędowania kancelarii.
 2. Ponieważ spisanie protokołu trwa ok. 45 min., to na spotkaniu w kancelarii parafialnej narzeczeni zazwyczaj otrzymują ogólne informacje i ustala się indywidualny termin pierwszej rozmowy duszpasterskiej, na którą należy przynieść poniższe dokumenty:
  • aktualne świadectwo chrztu (ważne jest tylko 3 miesiące przed ślubem),
  • kserokopia obrazka z okazji przystąpienia do pierwszej Komunii Świętej (wystarczy dokładna data tego wydarzenia),
  • świadectwo bierzmowania (wystarczy adnotacja na świadectwie chrztu) – jeśli sakrament bierzmowania był udzielany w innej parafii niż chrzest trzeba przynieść osobne świadectwo,
  • ostatnie świadectwo z nauki religii (jeśli religia była w szkole – to należy dostarczyć kserokopię świadectwa szkolnego),
  • dowód osobisty,
  • formularze z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
  • świadectwo moralności i dane świadków ślubu – podczas kolejnego spotkania ksiądz wpisuje do protokołu: imię, nazwisko, wiek i pełny adres zamieszkania (z kodem pocztowym) świadków ślubu – proszę mieć te dane ze sobą.
 1. Po pierwszym spotkaniu w kancelarii narzeczeni otrzymają pismo do parafii tego nupturienta, który nie pochodzi z parafii udzielania ślubu. W piśmie skierowana jest prośba do księdza Proboszcza o wygłoszenie zapowiedzi (dlatego trzeba wiedzieć, pod jakim wezwaniem jest ta parafia i jaki jest jej adres).
 2. Po upływie 3 niedziel, pismo to z potwierdzeniem, że nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa katolickiego, należy przywieźć z powrotem do kancelarii.
 3. Na zakończenie pierwszego spotkania ustala się termin drugiej rozmowy duszpasterskiej, podczas której wypełnia się drugą część protokołu przedślubnego.
 4. Podpisane świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej należy przynieść do kancelarii i dołączyć do złożonych dokumentów (ostatecznie, po uzgodnieniu z księdzem – mogą je przynieść do zakrystii przed Mszą Świętą – świadkowie ślubu).
 5. Warto pamiętać, by przed ślubem uzgodnić wszelkie sprawy z osobami odpowiedzialnymi za porządek w kościele oraz śpiew. Przy tej okazji warto docenić ich pracę w przygotowaniu kościoła i samej liturgii, podczas której odbędą się zaślubiny. O wdzięczności i ofierze za posługę kapłana tym bardziej nie zapominajmy.
 6. Kilka minut przed ślubem w zakrystii zgłaszają się świadkowie:
  • ze swoimi dowodami osobistymi,
  • ze świadectwami moralności od swoich księży Proboszczów (jeśli nie mogli dostarczyć ich wcześniej),
  • z obrączkami Państwa Młodych i kartkami ze spowiedzi – własnej i Państwa Młodych (najczęściej na odwrocie świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej),
  • i na koniec podpisują protokół przedślubny, po czym wracają do narzeczonych.
 7. Państwo Młodzi i ich świadkowie czekają na rozpoczęcie liturgii w przedsionku kościoła – ksiądz wyjdzie do nich i przyprowadzi ich w procesji do ołtarza.

Najwięcej czasu w przygotowaniu do Sakramentu małżeństwa zajmuje katecheza przedmałżeńska, który trwa około 2 miesiące. Aktualny spis planowanych terminów katechez przedmałżeńskich we Wrocławiu znajdą Państwo na poniższej stronie: https://rodziny.wroclaw.pl/katechezy-przedmalzenskie/

Warto wiedzieć, że na całość katechez przedmałżeńskich składają się następujące spotkania:

 1. Dziewięć katechez prowadzonych przez kapłanów i osoby świeckie będące doradcami rodzinnymi (misja kanoniczna):
  • Chrześcijanin – uczeń Chrystusa.
  • Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie.
  • Rozwój i zagrożenia miłości w małżeństwie.
  • Odpowiedzialne rodzicielstwo.
  • Normy etyczne życia małżeńskiego.
  • Postawy antyrodzicielskie a naturalne planowanie rodziny.
  • Dziecko – najcenniejszy dar dla małżonków.
  • Sakramentalny charakter małżeństwa – zadania.
  • Liturgia sakramentu małżeństwa.
 2. Trzy indywidualne spotkania z doradcą życia rodzinnego w poradni rodzinnej.
 3. Uczestnictwo w dniu skupienia dla narzeczonych.