Stosując w praktyce Naturalne Planowanie Rodziny, czyli w skrócie NPR możemy skorzystać z mnóstwa zalet. Najważniejsze z nich wymieniono poniżej:

 1. Jesteśmy świadomi czasu płodnego przez cały okres trwania cyklu. W zależności od celu (poczęcie lub odkładanie poczęcia w czasie) współżyjemy bądź rezygnujemy ze współżycia w danym dniu cyklu.
 2. Nie szkodzimy swojemu zdrowiu i nie doświadczamy żadnych skutków ubocznych jak w przypadku każdej antykoncepcji.
 3. Poprawiamy komunikację małżeńską poprzez zaangażowanie męża (analizowanie, planowanie, interpretowanie) w sprawy okresowej płodności/niepłodności i bierzemy za tę sferę życia małżeńskiego wspólną odpowiedzialność.
 4. W przypadku planowania poczęcia dziecka posiadamy bezcenną wiedzę o najlepszym czasie dającym największe prawdopodobieństwo poczęcia. Jest to przydatne zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się trudności z poczęciem dziecka (tak jak w przypadku niepłodnych małżeństw).
 5. Wykazujemy się odpowiedzialnością za zdrowie i życie ewentualnie poczętego dziecka. Dzieje się tak zawsze, gdy współżyjemy w okresie płodnym. Wówczas zakładamy (stopień prawdopodobieństwa jest w tym momencie nieistotny), że kobieta potencjalnie jest w ciąży. Mając tą świadomość unikamy, do momentu rozstrzygnięcia kwestii „czy jest w ciąży” RTG, leków, alkoholu, papierosów i wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić zdrowiu lub życiu poczętego dziecka.
 6. Odkładanie poczęcia przy użyciu metod NPR jest bardzo skuteczne.
 7. Nie „zabezpieczamy się” przed dzieckiem i nie traktujemy go jako wroga czy niepożądanego gościa.
 8. Możemy wstępnie rozpoznać ciążę pozamaciczną i poronienie.
 9. Możemy wstępnie rozpoznać stan zapalny/infekcję dróg rodnych i nietypowe krwawienie – wykryć potencjalne nieprawidłowości zdrowotne.
 10. Jesteśmy w stanie precyzyjnie ustalić najlepszy moment do wykonania badań hormonalnych bądź wyznaczyć właściwy czas na rozpoczęcie leczenia farmakologicznego. Jest to szczególnie ważne w przypadku nieregularnych cykli.
 11. Jesteśmy „oswojeni” z nawykiem abstynencji, który jest przydatny przy chorobie, połogu i dłuższych rozstaniach, a szczególnie w okresie płodnym, gdy odkładamy poczęcie dziecka w czasie.
 12. Wstrzemięźliwość, która jest naturalną konsekwencją odkładania poczęcia dziecka w czasie, wzmaga chęć do współżycia i zwiększa jego atrakcyjność po okresie abstynencji. Skutkuje to tym, że nie doświadczamy syndromu „przejedzenia” i znudzenia się współżyciem seksualnym, a w konsekwencji zmniejszamy do minimum ryzyko szukania dodatkowych „doznań” poza małżeństwem.
 13. Nie tracimy pieniędzy. Jedyny wydatek, jaki trzeba ponieść rozpoczynając naukę NPR, to jednorazowy koszt zakupu książki, termometru czy kart zapisu .
 14. Wybierając NPR nie mamy wyrzutów sumienia i nie trwamy w stanie grzechu ciężkiego jak w przypadku wyboru antykoncepcji
 15. Znamy dokładną datę poczęcia dziecka i mamy możliwość wyznaczenia prawidłowej daty porodu, co jest szczególnie przydatne przy bardzo krótkich bądź wydłużonych cyklach.