Poradnia Rodzinna przy DA „Maciejówka", pl. bp. Nankiera 17a