Zachęcamy do tego, by rozpocząć przeglądanie strony internetowej od uważnego sprawdzenia poniższego dokumentu, który wyjaśnia na czym polega przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa w archidiecezji wrocławskiej.

W trosce o małżeństwo i rodzinę czynnikiem zasadniczym jest wychowanie do małżeństwa. Wychowanie to podjęte od wczesnego dzieciństwa przez rodziców, szkołę i wspólnotę parafialną, a także diecezjalną powinno być świadome, systematyczne i długofalowe. Obejmuje ono 3 etapy:

 1. przygotowanie dalsze,
 2. przygotowanie bliższe czyli katechizacja przedmałżeńska,
 3. przygotowanie bezpośrednie czyli katechizacja przedślubna.

Ad. 1. Przygotowanie dalsze polega na zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i na osiąganiu stosownych cnót związanych z życiem rodzinnym. Proces ten należy rozpocząć już w dzieciństwie, a następnie kontynuować na wszystkich etapach szkolnych i katechetycznych. Chodzi szczególnie o:

* kształtowanie własnego charakteru,
* szacunek dla wartości,
* umiejętność współpracy z innymi,
* rozpoznanie i zrozumienie swego powołania,
* szacunek do czystości,
* szacunek dla rodziny i małżeństwa.

Przygotowanie to realizowane jest w rodzinie, szkole, przez katechizację, w grupach rówieśniczych.

Ad. 2. Przygotowanie bliższe dotyczy młodzieży ponadpodstawowej. Ma to być dla niej rodzaj katechumenatu przed zawarciem małżeństwa. Zadaniem jego jest:

* pogłębienie nauki o małżeństwie i rodzinie,
* uwrażliwienie na fałszywe teorie w tej dziedzinie,
* przygotowanie do międzyosobowej komunikacji w małżeństwie i rodzinie,
* pogłębienie życia wspólnotowo-religijnego

Przygotowanie to powinno łączyć 3 zasadnicze elementy:

* wspólnotowo-liturgiczny,
* konferencyjny,
* dialogowy.

Niezależnie od katechizacji w szkole w każdej parafii należy – jako program optymalny – prowadzić dla młodzieży, analogicznie do przygotowania przed I Komunią Świętą czy przed bierzmowaniem, roczną katechizację przedmałżeńską obejmującą co najmniej 25 spotkań. Jeżeli z poważnych racji nie było możliwe powyższe przygotowanie, należy podjąć skróconą katechezę przedmałżeńską w formie przynajmniej 10 spotkań w parafii lub ośrodku dekanalnym.

Ad. 3. Przygotowanie bezpośrednie – katecheza przedślubna

Przygotowanie to obejmuje spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem, podczas którego ustalone zostaną terminy katechez przedślubnych, spotkań w poradni rodzinnej (co najmniej 3), udziału w dniu skupienia i rozmowy sprawdzającej wiedzę narzeczonych dotyczącą małżeństwa i rodziny. Tematy katechez przedślubnych są następujące:

 1. Chrześcijanin – uczeń Chrystusa.
 2. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie.
 3. Rozwój i zagrożenia miłości w małżeństwie.
 4. Odpowiedzialne rodzicielstwo.
 5. Normy etyczne życia małżeńskiego.
 6. Postawy antyrodzicielskie a naturalne planowanie rodziny.
 7. Dziecko – najcenniejszy dar dla małżonków.
 8. Sakramentalny charakter małżeństwa – zadania.
 9. Liturgia sakramentu małżeństwa.